E-post til Oslo Vocalis: styret[at]oslovocalis.no

Alle forespørsler til Oslo Vocalis kan rettes på denne adressen. E-posten blir lest daglig.

Styret i Oslo Vocalis:
Styreleder og webredaktør: Marita Heintz
Nestleder: Elin Langli
PR-ansvarlig: Kristin Aamotsmo
Kasserer: May-Lill Skogli
Administrativ koordinator: Janne Marie Svendsen

Dirigent: Vigids Oftung: vigdiso[at]viken.no

Henvendelse om opptak til Oslo Vocalis kan rettes til direkte til dirigenten, enten via e-post eller på telefon 91360657.

Oslo Vocalis er administrativt knyttet til Bøler skolekor:
Bøler skolekor
Postboks 28
0620 Oslo
Hjemmeside: http://www.bolerskolekor.no/
Kontakt: styret[at]bolerskolekor.no
Organisasjonsnummer: 971284048