Vi trenger deg

Vi søker deg med erfaring med korsang i alderen 18-40 år. Alle interesserte er velkommen til å ta kontakt for prøvesang og samtale med vår dirigent. Vi øver hver onsdag i kapellet i Bøler kirke 18.30-21.00. Vi har et godt miljø og et allsidig repertoar.

Kontakt dirigent Vigdis Oftung på telefon 91 36 06 57 eller e-post vigoft[at]ostfoldfk.no.

 

Som medlem av Oslo Vocalis forplikter du deg til å være med på korets aktiviteter. Forfall må være velbegrunnet, og skal meldes fra så fort som mulig.

 

Koråret
Uke 1: Oppstart koråret
Uke 8: Fast stemmeøvelsesuke
Cirka Uke 9: Årsmøte
Cirka 25. mars: Maria budskapsdag – fast deltakelse for hele koret i gudstjeneste
Påske: Koret tar fri hele påskeuka – oppstart første onsdag etter påske.
1. juli-15. august: Sommerferie for koret
Cirka 15. august: Oppstart etter sommeren samme uke som Osloskolen
Uke 40: Fast stemmeøvelsesuke
Desember: To egne julekonserter, én felles julekonsert med Bølerkorene.
Cirka 20. desember: Koret tar juleferie

Korøvelse er hver onsdag, og i tillegg er det ekstraøvelser i forbindelse med konsert (ofte samme dag)

Andre aktiviteter uten fastsatt dato
Opp til 3 konserter alene eller i samarbeid med andre kor (dette i tillegg til julekonserter).
Betalte oppdrag hvor vi stiller som fullt kor eller som gruppe
Ett korseminar i året
Kortur/konkurranse (ikke årlig)
Hver korist deltar på 1-2 gudstjenester som forsanger


Alle kormedlemmer må dessuten være forberedt på å hjelpe til med små og store praktiske oppgaver gjennom året. Når alle bidrar, klarer vi sammen å avvikle vellykkede konserter og arrangementer.